Actievoorwaarden ”Win één week lang een Laser tv thuis”

ACTIEVOORWAARDEN CONSUMENTENACTIE 

De actie, “Win een week lang een Laser tv bij jou thuis’, hierna “de Actie”) is een consumentenactie van ATAG Nederland B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux), gevestigd te Impact 83, 6921 RZ in Duiven.

 

Deelname aan de actie:

 1. De Actie loopt van 26 juni 2021 tot 2 juli 2021.
 2. De deelnemer dient een volger te zijn van de Hisensefacebook pagina (https://www.facebook.com/hisenseNL/), de winactie post geliket en gedeeld te hebben én minimaal 1 persoon onder deze post getagt te hebben, en/of;
 3. De deelnemer dient een volger te zijn van de HisenseInstagram pagina (https://www.instagram.com/hisensenederland/), de winactie post geliket en gedeeld te hebben én minimaal 1 persoon onder deze post getagt te hebben.

 

Actievoorwaarden:

 1. Te winnen is: gedurende één week (7 juli 2021 tot 14 juli 2021 óf 8 juli 2021 tot 15 juli 2021) het gebruik van een Hisense 100LF5-B12 Laser tv.
 2. De prijs wordt door ATAG Benelux opgebouwd op 7 juli 2021 of 8 juli 2021 en afgebouwd op 14 juli 2021 of 15 juli 2021. Deze periode en data kunnen niet gewijzigd worden. De deelnemer zal er zorg voor dragen dat er iemand aanwezig is tijdens het op- en afbouwen.
 3. De winnaar wordt getrokken door middel van geautomatiseerde naamloting onder alle deelnemers.
 4. Per deelnemer wordt maximaal 1 maal de prijs uitgereikt.
 5. Alleen deelnemers die in de actieperiode en op de juiste wijze conform de actievoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen maken kans op de prijs.
 6. ATAG Benelux houdt zich het recht voor om de Actie voortijdig te beëindigen of de Actie te verlengen. Indien dit het geval is, zal dit gecommuniceerd worden middels de website hisense.nl/winactie en/of op Hisense Instagram en Hisense Facebook.
 7. De prijs is niet inwisselbaar tegen geld of voor andere producten van Hisenseof producten van de andere merken van ATAG Benelux.

 

Voorwaarden bij het winnen van het gebruik van de Laser tv

 1. De ruimte waar de Laser tv wordt geplaatst dient goed toegankelijk te zijn, dit betekent een doorgang die groot genoeg is voor de Laser tv en het display. Dit wordt overlegd voordat de installateur komt. In geval van plaatsing op de verdieping dient het trappenhuis of aanwezige lift groot genoeg te zijn voor de Laser tv en bijbehorend display (zie hieronder de maten). Indien dit niet het geval is houdt ATAG Benelux zich het recht voor om de Laser tv niet te plaatsen.
 2. De ruimte waarin de Laser tv en bijbehorend display wordt geplaatst dient groot genoeg te zijn voor het scherm in combinatie met de display van 2,3 meter breed bij 1,89 meter hoog en 0,8 meter diep.
 3. Gedurende deze week mag de Laser tv niet buiten geplaatst worden en ook niet worden verplaatst.
 4. De winnaar dient toegang te hebben tot internet en tv, digitaal of via een netwerkkabel
 5. ATAG Benelux is niet verantwoordelijk voor de aanlevering van audio, externe decoders of een CI kaart.
 6. ATAG Benelux is de eigenaar van de Laser tv en bijbehorend display. De winnaar krijgt deze gedurende voornoemde periode in bruikleen. De winnaar zal bij de opbouw een ontvangstbewijs tekenen, waarin hij/zij aangeeft akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 7. De winnaar zal zorgvuldig met de Laser tv en bijbehorend display omgaan. In geval van schade die is veroorzaakt door grove onzorgvuldigheid of nalatigheid zal ATAG Benelux de schade verhalen op de winnaar.

Overige bepalingen

 1. Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de privacy wetgeving. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te zien op www.atagbenelux.com/privacystatement;
  b. Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van diens/haar persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of anderszins benaderd te worden. Tevens geeft de deelnemer toestemming dat ATAG Benelux hem/haar mag benaderen voor een review in verband met de actie en/of aankoop van het apparaat. Deelname hieraan is evenwel op vrijwillige basis.
  c. De deelnemer geeft ATAG Benelux expliciet toestemming om eventueel in het kader van deze actie gemaakt foto- of filmmateriaal te gebruiken in brochures of op social media zonder dat ATAG Benelux gehouden is om hier enige vergoeding tegenover te stellen;
  d. ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar moverende redenen;
  e. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Actie te beëindigen of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website www.hisense.nl/winactie worden geraadpleegd.
  f. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten voor de actie, indien blijkt dat de deelnemer niet gebruikt maakt van zijn eigen identiteit.
  g. Medewerkers van ATAG Benelux zijn uitgesloten van deze actie.
   
  Typefouten voorbehouden