ACTIEVOORWAARDEN CONSUMENTENACTIE HISENSE CASHBACK

De actie, “Hisense cashback” (hierna “de Actie”) is een consumentenactie van ATAG Nederland B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd aan de Impact 83, 6921 RZ Duiven. Door deelname aan de cashback actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

Looptijd van de Actie:
– De Actie loopt van 23 mei 2022 tot en met 31 juli 2022.
– De aanvraag voor een cashback dient uiterlijk 14 augustus 2022 te zijn geregistreerd.
– ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment te beëindigen (waarbij de factuurdatum leidend is voor de vraag of er al dan niet recht is om deel te nemen). Indien dit het geval is, zal dit (tijdig) gecommuniceerd worden op de website www.hisense.nl/cashback.
– In geval van voortijdige beëindiging zal dit tenminste tien (10) dagen van tevoren worden aangekondigd.

Modellen:
– De Actie is uitsluitend van toepassing op de koop van apparaten van het merk Hisense, welke te zien zijn op de website www.hisense.nl. Het gaat in deze Actie specifiek alleen om de volgende apparaten: 100L5F-B12 LaserTV, 100L9G-B12 LaserTV

Deelname aan de actie:
Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient in elk geval aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

– Aankoop van de apparaten dient in de actieperiode te geschieden bij een van onze erkende deelnemende dealers.
– De aanvraag voor de cashback dient tijdig te zijn gedaan.
– Je moet in het bezit zijn van een origineel aankoopbewijs en deze desgewenst kunnen overleggen.
– Je dient een afbeelding van de uitgeknipte streepjescode met modelcode en serienummer digitaal te uploaden.

De Cashback:
Bij aankoop van een product ontvang je, indien je aan de eerder genoemde voorwaarden hebt voldaan, de volgenden cashback bedragen cadeau:
– Bij aankoop van een 100L5F-B12 LaserTV, 100L9G-B12 LaserTV: 500 euro

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Procedure:
– Na aanschaf van een van de deelnemende modellen, upload je een kopie van het aankoopbewijs, foto van de uitgeknipte streepjescode met modelcode en serienummer en jouw NAW gegevens op www.hisense.nl/cashback
– Hier staat een formulier met de gegevens die we nodig hebben van jou om mee te kunnen doen aan deze cashback actie. Bij vragen over dit formulier kan een e-mail gestuurd worden naar cashback@atagbenelux.com
– Nadat je gegevens zijn gecontroleerd en door ons akkoord zijn bevonden zal de cashback uitgekeerd worden. In verband met de wettelijke bedenktijd storten we het bedrag na vier (4) weken terug.
– Een consument kan per aangekocht product slechts eenmaal aanspraak maken op de cashback zoals hierboven omschreven.
– Wij houden ons altijd het recht voor om het origineel van het aankoopbewijs op te vragen en deze te verifiëren bij de dealer voordat wij tot uitbetaling overgaan.

Overige bepalingen
a) Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te zien op www.atagbenelux.com/privacy-statement
b) Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van diens/haar persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of anderszins benaderd te worden;
c) ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers om haar moverende redenen te weigeren;
d) ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, de Actie te beëindigen of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website www.hisense.nl worden geraadpleegd. De op het moment van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden vinden toepassing.

Zet- en typefouten voorbehouden.