ACTIEVOORWAARDEN CONSUMENTENACTIE HISENSE CASHBACK

De actie, “Hisense cashback” (hierna “de Actie”) is een consumentenactie van ATAG Nederland B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd aan de Impact 83, 6921 RZ Duiven.

Looptijd van de Actie:

 • De Actie loopt van 18 oktober 2021 tot en met 30 november 2021.
 • De aanvraag voor een cashback dient uiterlijk 15 december 2021 te zijn geregistreerd.
 • ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment te beëindigen (waarbij de factuurdatum leidend is voor de vraag of er al dan niet recht is om deel te nemen). Indien dit het geval is, zal dit (tijdig) gecommuniceerd worden op de website www.hisense.nl/cashback.
 • In geval van voortijdige beëindiging zal dit tenminste tien (10) dagen van tevoren worden aangekondigd.

Modellen:

 • De Actie is uitsluitend van toepassing op de koop van apparaten van het merk Hisense, welke te zien zijn op de website hisense.nl. Het gaat in deze Actie specifiek alleen om het volgende apparaat: 100L5F-B12 Laser tv.

Deelname aan de actie:

Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient in elk geval aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • Aankoop van de apparaten dient in de actieperiode te geschieden bij een van onze erkende deelnemende dealers. Zie hier voor een actuele lijst.
 • Je moet in het bezit zijn van een origineel aankoopbewijs en deze desgewenst kunnen overleggen;
 • En je dient een afbeelding van de uitgeknipte streepjescode met modelcode en serienummer digitaal te uploaden.

De Cashback:

Bij aankoop van een 100L5F-B12 Laser tv ontvang je, indien je aan de eerder genoemde voorwaarden hebt voldaan, een cashback van 1000 euro. Het genoemde bedrag is inclusief BTW.

Procedure:

 • Na aanschaf van een Hisense 100L5F-B12 Laser tv, upload je een kopie van het aankoopbewijs, foto van de uitgeknipte streepjescode met modelcode en serienummer en jouw NAW gegevens op hisense.nl/cashback
 • Hier staat een formulier met de gegevens die we nodig hebben van jou om mee te kunnen doen aan deze cashback actie. Bij vragen over dit formulier kan een email gestuurd worden naar cashback@atagbenelux.com
 • Na aanmelding wordt jouw apparaat automatisch geregistreerd voor verlengde garantie.
 • Nadat je gegevens zijn gecontroleerd en door ons akkoord zijn bevonden zal de cashback uitgekeerd worden. Dit zal naar verwachting binnen vier (4) weken gebeuren.
 • Een consument kan per aangekocht product slechts eenmaal aanspraak maken op de cashback zoals hierboven omschreven.
 • Wij houden ons altijd het recht voor om het origineel van het aankoopbewijs op te vragen voordat wij tot uitbetaling overgaan.

 Overige bepalingen

 1. Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te zien op atagbenelux.com/privacy-statement
 2. Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van diens/haar persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of anderszins benaderd te worden;
 3. ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers om haar moverende redenen te weigeren;
 4. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, de Actie te beëindigen of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website www.hisense.nl worden geraadpleegd. De op het moment van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden vinden toepassing.

Zet- en typefouten voorbehouden.